Страницата се зарежда, моля изчакайте!

Impres

Узаконяване на билборд, проекти и документи

Според  наредбата която регламентира рекламната дейност на територията на Столична община или НПОРИМДЕРДТСО (научете повече от  публикацията ни: „Наредба за рекламна дейност“), след като получите виза за проектиране от главния архитект на общината е необходимо да предоставите цял набор от проекти и документи, за да може да узаконите и поставите билборд в имота си. Те трябва да бъдат изготвени от проектант с пълна проектантска правоспособност или специализирана проектантска фирма.

 

На пръв поглед всичко изглежда много сложно, затова ще се опитаме да Ви представим най-важната информация и да Ви запознаем накратко с видовете проекти и съдържанието на проектната документация.

 

ВИДОВЕ ПРОЕКТИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА БИЛБОРД:

 

1/ Типови проекти – общински и корпоративни;

2/ Индивидуални проекти;

 

Общинските типови проекти са общодостъпни и се съхраняват в Дирекция „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и се предоставят срещу заплащане при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави рекламен елемент.

На линка може да видите как изглежда:  Общинския типов проект за билборд с рекламна площ до 12 м2:

В случай, че решите да изготвите корпоративен типов или индивидуален проект, ето какво трябва да представлява проектната документация:

 

1/  Архитектурна част на билборд

Съдържа всички необходими чертежи изясняващи геометрията и разположението на билборда:

 

2/ Схема за поставяне или скица с указан начин на поставяне на билборд

Изготвя с в мащаб 1:1000 или 1:500.  Изяснява графично и с коти разполагането на билборда в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до съществуващи преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда (стълбове, шахти, дървета), подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут;

 

3/ Фасадно решение – показва вида и параметрите на рекламния елемент;

 

4/ Детайли в подходящ мащаб;

 

5/ Обяснителна записка;

 

 

ПРОЕКТ ДИЗАЙНЕРСКА ЧАСТ НА БИЛБОРД

Изяснява цялостното графично и цветно решение на билборда:

 

  • Проект за графично и цветово оформление;

 

  • Допълнителни материали (фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и ПО);

 

 

ДОКУМЕНТИ ПО ИНЖЕНЕРНА ЧАСТ НА БИЛБОРД

Изисква се наличието на следните документи:

  • Конструктивен проект, включително за фундамента на обекта с част план за безопасност и здраве. За част ПБЗ (План за безопасност и здраве) е възможно главният архитект да изиска допълнително съгласуване част с Транспортни системи – София и КАТ София);

 

  • Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване (ако има такова). Изготвя се само ако билбордът ще е осветен. Изяснява начина на захранване и осветяване;

 

  • Част геодезия – трасировъчен план, представен в *.dwg формат и разработен в обхват мин. 50 м. във всички посоки, с оглед осигуряване на минималните сервитути до друг преместваем обект или рекламен елемент от Столичната схема.

 

След като Ви запознахме с изискуемата проектната документация, необходими за получаване на разрешение за поставяне на билборд и необходимите проекти и документи за узаконяване на билборд в следващата статия ще разгледаме и основните изисквания и правила при поставянето на билбордове, съгласно регламента и наредбата за преместваеми обекти и рекламна дейност на Столична община.

 

 

👆 Абонирай се за нашият бюлетин  👈

актуална информация за външна реклама всеки месец!

Вашият коментар

error: Съдържанието е защитено!!

С отговорност подкрепихме стартиралата кампания на WWF за опазване на един от най-древните видове риба – есетрите…

В началото на лятото екипа ни разработи специална оферта с достъпни, гъвкави цени и условия за Българските общини с туристически обекти…

Откликнахме на молбата на учениците за популяризиране на това уникално българско училище в с. Черни Осъм, Троянско.

Избрахме да подкрепим българските творци Дичо & Теди Кацарова.

„WIND2WIN“ кампания за опазване на българската природа.

MЕЖДУНАРОДEН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВИТОША – 2018“ организиран от р-н „Витоша“ към Столична община.

Подкрепихме като медиен партньор българския филм „Воевода“. Филмът е вдъхновен от едноименния разказ на Николай Хайтов.“

ИНЦИАТИВA на Столична Община.
Инициативата се прави за трета поредна година.

ИНЦИАТИВА на Дирекция „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР“

Национална инициатива в подкрепа на абитуриенти без родители. Благородна кауза, осигуряваща стипендии за зрелостници без родители.