Страницата се зарежда, моля изчакайте!

Impres

Поставяне и въвеждане в експлоатация на билборд

След като преминете процедурата по издаване на разрешително, следва поставянето на билборда и въвеждането му в експлоатация. В тази статия ще ви запознаем с изискванията и правилата на Столична община за поставяне на билборд. Те важат независимо дали ще го поставите в собствен имот, в имот който сте наели или на общински терен и трябва да се съобразят, при изготвянето на скиците и проектите за издаване на разрешително.

 

В противен случай представете си, какъв хаос ще настъпи, ако всеки монтира билборд, където пожелае! Неспазването на тези изисквания може да доведе до сериозни санкции за собствениците и принудителен демонтаж на съоръжението.

 

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БИЛБОРД?

На първо място, за да се гарантира безопасността и проходимостта на градската среда и движението по улиците.

 

Да не пречи билборда при използването на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура, както и на други обекти или елементи и да не препятства използването на места за паркиране, вход-изходите към подлези, надлези, метро станции и пешеходни пътеки.

 

КЪДЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПОСТАВИТЕ БИЛБОРД?

–  Извън границите на поземления имот;

–  Върху дървета или елементи от зелената система на Столична община;

–  Върху огради или терени на Гробищни паркове;
–  Върху стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежа;

–  Върху транспортно-комуникационните съоръжения и техните предпазни огради;

–  Върху елементи от системата за регулиране на движението или по начин, възпрепятстващ тяхното възприятие;

–  В терени на съществуващи детски заведения, училища и читалища, както и върху фасадите и оградите им;

–  Да не закриват елементи от архитектурния вид на сградите;

–  Да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им.

 

ОТСТОЯНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БИЛБОРД

–  Необходимо е да се осигури най-малко 2.00 м. свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци;

–  Да се поставят на минимално разстояние 3 метра от жилищни сгради в същия поземлен имот;

–  Фундамента (основата) им, да се изпълнява под нивото на прилежащия терен или настилка;

–  ≥ 30,00 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа и  ≥ 15 м преди кръстовища на улица от второстепенната улична мрежа;

–  ≥ 10,00 м след кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа и ≥6 м след кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа;
–  ≥ 1,00 м от бордюрната линия;

–  ≥ 60 м на разстояние от тотем, разположен в публична общинска собственост;

–  ≥ 2,50 м от нивото на прилежащия терен до долния ръб на рекламното пано;

–  Между два рекламни елемента от същия вид при булеварди: I-ви клас – ≥ 100,00 м.; II-ри клас – ≥ 80,00 м. III-ти и IV-ти клас и второстепенната улична мрежа – ≥ 60,00 м.

 

СКРОЛ СИСТЕМИ

Разрешава се въртене на рекламни пана (скрол система), което позволява смяната на няколко рекламни визии, като въртенето се извършва не по-често от 8 секунди.

 

ЛЕД И ДИГИТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Изцяло в противоречие със световните тенденции, както и с останалите градове на територията на България, Столична община силно ограничи което почти забрани използването на лед билбордове за рекламна дейност. Ето какви са текстовете в Наредбата по този въпрос:
–  Рекламните елементи или части от тях НЕ МОГАТ да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато същите се намират на открито;

–  Забранява се използването на устройства за озвучаване на рекламни елементи, както и други устройства и технически средства за въздействие на човешките сетива.

 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БИЛБОРД

Собствениците на билбордове са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация. Удостоверението се издава в седемдневен срок. Необходими документи:

 

  1. Искане по образец до органа, издал разрешението за поставяне;
  2. Копие от одобрената проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания и становища за въвеждане в експлоатация;
  3. Копие от разрешението за поставяне;
  4. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер конструктор, когато преместваемият обект е готов промишлен продукт;
  5. Документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от съсобствениците;
  6. Декларация от техническо лице – изпълнител за реализация на обекта съгласно одобрения проект;
  7. Снимков материал в подкрепа на декларацията;
  8. Договори за присъединяване с доставчиците на вода и електрическа енергия, ако обектът е захранен с електричество.

 

Всеки собственик или ползвател на билборд е длъжен да постави на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и геодезическите координати на съоръжението.

 

Прочетете още по темата:

 

Изискване за въвеждане в експлоатация


👆 Абонирай се за нашият бюлетин  👈

актуална информация за външна реклама всеки месец!

 

Вашият коментар

С отговорност подкрепихме стартиралата кампания на WWF за опазване на един от най-древните видове риба – есетрите…

В началото на лятото екипа ни разработи специална оферта с достъпни, гъвкави цени и условия за Българските общини с туристически обекти…

Откликнахме на молбата на учениците за популяризиране на това уникално българско училище в с. Черни Осъм, Троянско.

Избрахме да подкрепим българските творци Дичо & Теди Кацарова.

„WIND2WIN“ кампания за опазване на българската природа.

MЕЖДУНАРОДEН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВИТОША – 2018“ организиран от р-н „Витоша“ към Столична община.

Подкрепихме като медиен партньор българския филм „Воевода“. Филмът е вдъхновен от едноименния разказ на Николай Хайтов.“

ИНЦИАТИВA на Столична Община.
Инициативата се прави за трета поредна година.

ИНЦИАТИВА на Дирекция „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР“

Национална инициатива в подкрепа на абитуриенти без родители. Благородна кауза, осигуряваща стипендии за зрелостници без родители.