Страницата се зарежда, моля изчакайте!

Impres

Златното сечение във външната реклама

Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То има стойност приблизително равна на 1,618

Златното сечение е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата.

Терминът „златно сечение“ е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за „идеалното човешко тяло“. То е било познато на египтяните и древните гърци още в античността. Представата за хармония и отношение е в основата на философските идеи на Питагор. Египетските пирамиди и Партенонът са пример за използването на пропорцията в архитектурата.

 

 

Едно от най-точните практически приложения на Златното сечение открива Леонардо Фибоначи

– италиански математик, работил през първата половина на XIII век. В редицата от числа на Фибоначи всяко число е сбор на предходните две, започвайки с 0 и 1. Така редицата започва с 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … Колкото по-навътре в редицата са разположени, толкова по-точно всеки две съседни числа, разделени едно на друго, се доближават до златното сечение (приблизително 1 : 1,618 или 0,618 : 1).

Може да се каже, че пропорциите и съотношенията на основата на златното сечение в заобикалящата ни среда, създават един визуален комфорт.

Ние възприемаме тези пропорции подсъзнателно, като нещо хармонично, което взаимодейства с нашето вродено чувство за красота и пластичност. Защо точно тези пропорции, и защо съотношението не е точна цифра, а е 1,618…? – не можем да дадем рационално и логично обяснение. Тези пропорции присъстват в човешкото тяло и в обкръжаващата среда, в цялата природата. Това е неписан закон, който работи безотказно!

 

 

Приложимо ли е златното сечение във външната реклама.

Ще разгледаме рекламните площи на най-използваните съоръжения:

При мегаборд съоръженията, мегаборд 8х3м, числата 8 и 3 се съдържат в редицата числа на Фибоначи (….1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …..), следователно може да кажем, че тези пропорции на съоръжението са най-близко до изискванията на златното сечение.

От билборд съоръженията, много близо до тези пропорции е скролер борда 3,57х2,42м със съотношение м/у страните – 1,52. (научете повече за скролер борд и билборд )

 

В заключение ще кажем, че от използваните формати във външната реклама най-близо до Златното сечение което налага стандарта – 1 : 1,618 са: Скролер борд и Мегаборд 8х3м.

 

Интересно е да отбележим, какво е положението при електронните медии, какви са пропорциите на екраните на персоналните устройства(телефони, таблети), TV екрани и мониторите. Например при мобилните телефони, съотношението на страните на екраните на различните модели е почти едно и също 1,77.. При таблетите – основно 1,333 и 1,7… При TV екраните и мониторите преобладаващото съотношение е или 1,333… или 1,666. Има няколко пропорции които са 1,6. Тези последните (в рамките на 1,6..) се доближават най-близо до Златното сечение което налага стандарта – 1 : 1,618..

златното сечение

Подходяща ли е формата квадрат във външната реклама?

Защо например една медия с формата на квадрат с четири равни страни, чисто визуално не е подходяща за рекламно съоръжение. Как можем да обясним това.

Еднаквите страни на квадрата създават едно специфично визуално еднообразие, един зрителен дискомфорт и напрежение, точно както равния пулс на сърцето би предизвикал утайки в кръвоносните съдове и колапс в организма, затова природата е създала пулсирането на сърцето с неравен ритъм, и изхождайки от този принцип, страните на рекламната медия е добре да са в съотношение различно от 1:1. И тук идва Златното сечение което казва, че най-хармоничните пропорции за човешкото око в окръжаващия свят са тези, при които съотношението на страните е приблизително 1: 1,618..

 


Абонирайте се за нашият месечен бюлетин ТУК!
Ще получавате актуална и интересна информация за външната реклама всеки месец

Вашият коментар

error: Съдържанието е защитено!!

С отговорност подкрепихме стартиралата кампания на WWF за опазване на един от най-древните видове риба – есетрите…

В началото на лятото екипа ни разработи специална оферта с достъпни, гъвкави цени и условия за Българските общини с туристически обекти…

Откликнахме на молбата на учениците за популяризиране на това уникално българско училище в с. Черни Осъм, Троянско.

Избрахме да подкрепим българските творци Дичо & Теди Кацарова.

„WIND2WIN“ кампания за опазване на българската природа.

MЕЖДУНАРОДEН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВИТОША – 2018“ организиран от р-н „Витоша“ към Столична община.

Подкрепихме като медиен партньор българския филм „Воевода“. Филмът е вдъхновен от едноименния разказ на Николай Хайтов.“

ИНЦИАТИВA на Столична Община.
Инициативата се прави за трета поредна година.

ИНЦИАТИВА на Дирекция „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР“

Национална инициатива в подкрепа на абитуриенти без родители. Благородна кауза, осигуряваща стипендии за зрелостници без родители.