Страницата се зарежда, моля изчакайте!

Impres

Лични данни

ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

 

 

Администратор на личните ти данни е ”Импрес” ЕООД, с ЕИК 104 117 607, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост” 3, бл. 301 вх. Офиси, офис 5 – 8 мейл: zapitvane@impres.bg. Дружеството е собственост на Михаил Димитров.
Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагаш във връзка с използването на предоставените от теб лични данни.
Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

 

1. Лични данни

Сайтът обработва лични данни като име/наименование, имейл адрес, телефон и други, които са необходими за осъществяване на дейността, според нейното естество. Обработвам посочените лични данни на основание „преддоговорни отношения“ и изготвяне на индивидуална оферта, по изрично изпратено запитване от Ваша страна т.е. тези данни са необходими, за да можем да изпълним услугата, която Вие сте поискали от нас.
Всички данни се третират като конфиденциална информация и се изпозлват за целите на онлайн търговия и клиентска удовлетвореност.

2. Предаване на лични данни на трети страни:

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи!
Можем да предоставим достъп до някои лични данни за целите на съхраняване или организиране на нашата работа, или за финансово счетоводни цели на обработващи лични данни, с когото имаме сключени договори и сме предвидили изрични клаузи за неприкосновеност на личните данни, до които обработващият може да получи достъп в хода на работата си.

3. Процедури по осигуряване на сигурността

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.
Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител. Съхраняваме лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на на действащото българско законодателство. За финансово –счетоводни цели, срокът за съхранение е 10 години.
Данните, които обработваме въз основа Вашето съгласие, ако няма друго основание за обработката, унищожаваме веднага, след като сте оттеглили своето съгласие.

4. Права по отношение на личните ти данни

Правата, съгласно приложимото законодателство по отношение на данните за Вас, които обработваме, а именно:
1. Имате право да изисквате достъп и да получавате информация по отношение личните данни, които се съхраняват, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните данни и друго;
2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
3. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните данни, което сте ми предоставили в предходен момент, ако съгласието Ви е единственото основание за тяхната обработка. В някои случаи, оттеглянето на съгласието за използването или обработването на лични данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;
4. Ако прецените, че не желаете да обработваме личните Ви данни, имате право да бъдете „забравен“, т.е. можеш по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, ако:
4.1. личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
4.2. в случай че сте оттеглилили съгласието си за обработване на личните Ви данни и съгласието е единственото основание за обработката им;
4.3. ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
5. В случай че се опасявате, че твои лични данни се обработват неправомерно, можеш да се обърнеш към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: www.cpdp.bg;
Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:
• име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
• описание на искането;
• предпочитана форма за предоставяне на информацията;
• дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

5. Информация относно „бисквитките“

Импрес използва бисквитки или подобни инструменти на своите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и твоето преживяване в тях. Повече за това какво са бисквитките и как да редактираме настройките по подразбиране на нашия браузър можеш да научиш по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

5.1. Какво са „бисквитки“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на твоя компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да те разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с твоите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят сърфиранете.
Всяка „бисквитка“ е уникална за твоя браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

(3) Какви видове използваме и за какво са предназначени
(а)Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:
• Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
• Да контролират сигурността
• Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на твоя браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.
Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.

(б) Ефективност и функционалност
„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

(4) Управляване и изтриване на „бисквитките“
Голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър имате възможност:
• Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
• Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на Вашия компютър, имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър
Важно е да знаете, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно!

С отговорност подкрепихме стартиралата кампания на WWF за опазване на един от най-древните видове риба – есетрите…

В началото на лятото екипа ни разработи специална оферта с достъпни, гъвкави цени и условия за Българските общини с туристически обекти…

Откликнахме на молбата на учениците за популяризиране на това уникално българско училище в с. Черни Осъм, Троянско.

Избрахме да подкрепим българските творци Дичо & Теди Кацарова.

„WIND2WIN“ кампания за опазване на българската природа.

MЕЖДУНАРОДEН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВИТОША – 2018“ организиран от р-н „Витоша“ към Столична община.

Подкрепихме като медиен партньор българския филм „Воевода“. Филмът е вдъхновен от едноименния разказ на Николай Хайтов.“

ИНЦИАТИВA на Столична Община.
Инициативата се прави за трета поредна година.

ИНЦИАТИВА на Дирекция „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР“

Национална инициатива в подкрепа на абитуриенти без родители. Благородна кауза, осигуряваща стипендии за зрелостници без родители.