Страницата се зарежда, моля изчакайте!

Impres

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА WWW.IMPRES.BG

 

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.

 

Сайтът https://www.impres.bg/се поддържа от: „Импрес“ ЕООД, с ЕИК 104 117 607, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост” 3, бл. 301 вх. Офиси, офис 5 – 8 мейл: zapitvane@impres.bg. Дружеството е собственост на Михаил Димитров., наричано по-долу за краткост „доставчик” на услугите на сайта.
Всяко лице, което посети сайта www.impres.bg, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове, се нарича за краткост по-долу „потребител” на сайта.
Използвайки сайта на Доставчика (www.impres.bg) Вие приемате без ограничения и безусловно тези Общи условия.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование: „ИМПРЕС“ ЕООД
2. Aдрес: София, ж.к. ”Младост” 3, бл. 301 вх. Офиси, офис 5 – 8 мейл
3. Данни за кореспонденция:
• E-mail: zapitvane@impres.bg
• Вписване в търговски регистър: ЕИК: 104 117 607

Предмет

Сайтът www.impres.bg съдържа информация, други материали, свързани реклама
Сайтът www.impres.bg предлага срещу заплащане услуги и продукти, различни рекламни формати като: билбордове, скролери, мегабордове и други в цялата стран, печати на рекламни постери и др.

Използване на сайта

Информацията от www.impres.bg може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта.
Информацията от www.impres.bg не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.
Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането и изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на www.impres.bg Всички снимки, видео и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател по силата на изричен договор. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права (чл.94 и сл.ЗАвПСП).
За удобство на потребителите, във www.impres.bg могат да бъдат публикувани връзки към външни Web сайтове. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които www.impres.bg може да препраща чрез линк или по друг начин. Порaди това Ви съветваме, когато използвате други Web сайтове, да се запознаете с техните общи условия. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.

Интелектуална собственост

Настоящите Общи условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост върху или по отношение на Уебсайта или каквито и да е права на интелектуална собственост, притежавани от Доставчика.

Отговорност

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от Потребителите. Доставчикът може по свое усмотрение и по всяко време да премахне всеки материал, изпратен от Потребителя.
Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уебсайта.
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и предоставяните услуги от други интернет сайтове, до които има препратки от неговия сайт.
Доставчикът информира потребителя за готовността си да му съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта www.impres.bg, за което е необходимо да се свърже с него на електронната му поща: zapitvane@impres.bg

Други условия

Доставчикът има право по всяко време да изменя настоящите общи условия без да информира изрично потребителя. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта www.impres.bg да се информира за действащите Общи условия за ползване.
Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.
Изцяло приложимо е българското законодателство за всички неуредени въпроси и/или възникнали спорове.
ВИЕ заявявате, че сте запознат с настоящите Общи условия и кликване/натискане на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с настоящите общи условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че:
1. Желаете да използвате услугите и ресурсите на сайта www.impres.bg;
2. Приемате настоящите общи условия на www.impres.bg и се задължавате да ги спазвате до напускането на сайта.
3. Сте дееспособно лице и имате навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник – за получаването и достъп до платени материали.

Информация за услугата

Доставчикът предлага различни материали и/или услуги на сайта www.impres.bg.
На потребителя се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на сайта www.impres.bg услуга, както и нейната цена. При избор на някоя от предлаганите на сайта услуги клиентът получава достъп до контакти с администратор на сайта, чрез който да осъществи поръчната на дадената услуга. Освен информация на платените услуги, потребителят получава информация и за безплатните услуги, които получава при използване на платена услуга, като потсавянето на рекламен постер, заснемането на готовата рекламна програма

Защита на личните данни

Всички лични данни на потребителя, www.impres.bg се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с плащането на доставката лица при спазване на Закона за защита на личните данни.
С приемането на Общите условия се счита, че потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни САМО във връзка с осъществяването на услугите www.impres.bg
Ocoбeни клaузи, кoитo ce пpилaгaт cпpямo лицa, кoитo имaт кaчecтвoтo пoтpeбитeл пo cмиcълa нa зaкoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Нacтoящите правила ce пpилaгaт eдинcтвeнo cпpямo Потребитeли, зa ĸoитo cпopeд дaннитe, пocoчeни зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa или пpи peгиcтpaциятa в www.impres.bg, мoжe дa ce нaпpaви извoд, чe ca пoтpeбитeли пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и/или нa Диpeĸтивa 97/7/EO нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 20 мaй 1997 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa пoтpeбитeля пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe oт paзcтoяниe.
Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (чл.57 и сл.), пpaвoтo нa oтĸaз, от страна на потребителя, нe ce пpилaгa зa за дocтaвĸaта нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния; зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Допълнителни разпоредби.

Общите условия за използване на сайта www.impres.bg са изцяло валидни и за използването на платени материали на сайта.

 

Haдзopни opгaни:

(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тeл.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg

(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp.Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg

(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa
Coфия 1000, бyл. „Bитoшa“ №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg; zop@cpc.bg
Уeб caйт: www.cpc.bg

С отговорност подкрепихме стартиралата кампания на WWF за опазване на един от най-древните видове риба – есетрите…

В началото на лятото екипа ни разработи специална оферта с достъпни, гъвкави цени и условия за Българските общини с туристически обекти…

Откликнахме на молбата на учениците за популяризиране на това уникално българско училище в с. Черни Осъм, Троянско.

Избрахме да подкрепим българските творци Дичо & Теди Кацарова.

„WIND2WIN“ кампания за опазване на българската природа.

MЕЖДУНАРОДEН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВИТОША – 2018“ организиран от р-н „Витоша“ към Столична община.

Подкрепихме като медиен партньор българския филм „Воевода“. Филмът е вдъхновен от едноименния разказ на Николай Хайтов.“

ИНЦИАТИВA на Столична Община.
Инициативата се прави за трета поредна година.

ИНЦИАТИВА на Дирекция „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР“

Национална инициатива в подкрепа на абитуриенти без родители. Благородна кауза, осигуряваща стипендии за зрелостници без родители.