за контакти:

”Импрес” ЕООД

гр. София, ж.к. ”Младост” 3, бл. 301
вх. Офиси, офис 5 – 8

0884 240760
0885 435914
E-mail: zapitvane@impres.bg

ЕИК BG 104 117 607
Михаил Димитров – Управител


"Импрес" ЕООД е пълноправен член на "Световната организация за външна реклама"