НЕ НА КОРУПЦИЯТА

Корупцията = Монопол + Дискреция – Отчетност 

Универсална формула , според редица експерти описваща с други думи , корупцията е толкова по-голяма,  колкото повече властта е монополизирана, а чиновническите правомощия са по-широки, при минимални изисквания за отчетност.

Корупцията е като октопод, който обхваща цялото общество и изсмуква жизнените му сили, като го лишава от парични средства и възможности за развитие и корумпира членовете на обществото.

Все по-често забелязваме как корупцията се превърна в обект на интензивно обсъждане. Многобройните социални медии дават възможност на всеки да сподели мислите и мнението си с широката аудитория. В публичното пространство са коментирани безброй случай на корупция в най-различни обществени сфери и нива на власт.

Корупцията е древна като света, но нейна точна правна дефиниция липсва и не е патент на българското общество. В съвременния свят корупцията е на всички етажи на властта, което се потвърждава и от американския закон.

В държави, които има ширеща се корупция, гражданите биват лишени от нормален начин на живот. Огромни липси в здравеопазването, образованието, инфраструктурата и др., защото обществените средства са тези дейности, които корупцията изяжда.

Подкрепяйки корупцията, давайки подкупи на някого за да ни свърши работа ние всъщност се лишаваме от обществени фондове, влошаваме качеството ни на живот и отнемаме бъдещето на нашите деца.

Корупцията може да съществува само там, където овластените държавни органи не изпълняват това за което са създадени и не се отчитат.

Липсата на контрол върху корупцията нанася непоправими щети не само чисто икономически и финансово , но което е много трудно поправимо тя въздейства върху морала на хората и кара обществото  да привикне към действието. Привиквайки към този начин на работа и живот, корупцията ръсте с всеки извършен подкуп, като многоглава ламя.

Борбата срещу корупцията не може да бъде насочена в един сектор или в група от хора , без контрол върху изразходването на обществените средства и отчет за свършената работа, борбата срещу корупцията не може да бъде ефективна и тя ще продължи да съществува.

Писмо
Благодарствено писмо

Хората, гражданите и обществото трябва да положат огромни усилия за да си върнат държавата от хора които са заграбили част или цялата от нея за да може ресурса на държавата и нейните възможности да бъде на разположение и в полза на цялото общество, а не на малка група от обществото.

Законодателството в едно общество трябва да се спазва от всички и ако се налага да бъде приложено със сила. Нарушителите да бъдат санкционирани. От ранна възраст всеки член на обществото трябва да се възпитава с нетърпимост и непоносимост към корупцията, нетърпимост към нарушаване на правилата и установените закони в дадена държава и общество.

 

БЪДИ ЕДИН ОТ НАС !

Bilbordove